برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

lay up

/ˈleɪˈəp/ /leɪʌp/

1- ذخیره کردن، برای روز مبادا نگه داشتن 2- بستری بودن، بیمار بودن، دچار تاخیر کردن یا شدن، انبار یاجمع کردن

واژه lay up در جمله های نمونه

1. The escaped prisoners lay up in a barn for a few weeks, until the search had been called off.
[ترجمه ترگمان]زندانیان فراری برای چند هفته در طویله دراز کشیده بودند، تا اینکه آن‌ها را صدا زدند
[ترجمه گوگل]زندانیان فراری چند هفته تا چندین ماه در انبار کشته شدند تا زمانی که جستجو از بین برود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. After the bank robbery they lay up in a basement for weeks.
[ترجمه ترگمان]بعد از سرقت بانک، آن‌ها هفته‌ها در زیرزمین می‌خوابیدند
[ترجمه گوگل]پس از سرقت بانک، آنها در هفته ها در یک زیر زمین قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He had to lay up his car when he studied abroad.
[ترجمه ترگمان]وقتی که در خارج از کشور مطالعه می‌کرد، مجبور بود ماشینش را روی زمین بگذارد
[ترجمه گوگل]او در هنگام تحصیل در خارج از کشور ماشینش را گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The next day they lay up in a cave.
[ترجمه ترگمان]روز بعد در غاری دراز کشیدند
[ترجمه گوگل]روز بعد آنها در یک غار قرار می گیرند
[ترجمه شما ...

معنی lay up در دیکشنری تخصصی

lay up
[پلیمر] لایه گذاری، خواباندن مواد تقویت کننده بر روی قالب و کاربرد رزین بر روی آنها بوسیله دست یا دستگاه پاشش
[پلیمر] لایه گذاری دستی، چیدمان دستی
[پلیمر] لایه گذاری ساندویچی معکوس، قرارگیری چندلایی به طوری که نمد تقویت کننده بین لایه های بیرونی مواد دیگر لایه گذاری شده باشد.
[پلیمر] لایه گذاری ساندویچی، لایه گذاری متشکل از دو لایه تقویت شده بیرونی مانند نمد شیشه و لایه یا لایه های داخلی مواد مغزی سبک وزن مانند لانه زنبوری یا پارچه شیشه و ...
[پلیمر] لایه گذاری افشانه ای

lay up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نیما
لایه چینی
حاجی
طرز قرارگیری
حاجی
طرز قرارگیری
...
حرکت سه گام بسکتبال

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی lay up

کلمه : lay up
املای فارسی : لای آاپ
اشتباه تایپی : مشغ عح
عکس lay up : در گوگل

آیا معنی lay up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )