برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

lay down


1- جان خود را به خطر انداختن یا فدا کردن، جانبازی کردن 2- موکدا اظهار یا اعلام کردن 3- شرطبندی کردن 4- (شراب و غیره) درسردابه انبار کردن

واژه lay down در جمله های نمونه

1. He lay down and was asleep immediately.
[ترجمه kia] او دراز کشید و بلافاصله به خواب رفت.
|
[ترجمه ترگمان]او دراز کشید و فورا به خواب رفت
[ترجمه گوگل]او دراز کشید و بلافاصله در خواب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They lay down under the shade of a tree.
[ترجمه ترگمان]زیر سایه درختی دراز کشیدند
[ترجمه گوگل]آنها در زیر سایه یک درخت قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She dusted off her bed and lay down.
[ترجمه sh] اون تختخوابش را تکاند و دراز کشید.|
[ترجمه ترگمان]سرش را از روی تختش برداشت و دراز کشید
[ترجمه گوگل]او تختخوابش را تکان داد و پاییز گذاشت
[ترجمه شما] ...

معنی عبارات مرتبط با lay down به فارسی

از مقامی استعفا دادن، از منصب کناره گیری کردن
تسلیم شدن، سلاح بر زمین انداختن
1- آمرانه تعیین تکلیف کردن، دستور قاطع دادن 2- گوشمالی دادن

معنی lay down در دیکشنری تخصصی

lay down
[ریاضیات] پایه گذاری کردن، کنار گذاشتن

معنی کلمه lay down به انگلیسی

lay down
• set, determine; (slang) abase oneself
lay down a keel
• begin building a ship
lay down a scheme
• plan, make a plan, plot, make a scheme
lay down arms
• put down one's weapons, give up one's weapons
lay down the law
• speak with authority

lay down را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

گيسو
استراحت كردن
علیرضا هروی
وضع قانون
(Example : This regulation lays down rules on analysis of the data)
فیض
تصریح کردن - مقرر داشتن - تعیین کردن
مصطفا
چیزی رو با احتیاط زمین گذاشتن
فرهنگ
دراز کشیدن
میثم علیزاده
Lay down the law
چیزی رو دیکته کردن، مقرر کردن بر انجام کاری به صورت تاکیدی
uh-huh🤔
Lay down your Weapon
Seyyedalith
رسوب کردن
Equalizer
وضع کردن قانون
کشتن ، به قتل رساندن
زمین گذاشتن
tarane
وضع کردن
مهسا
تنظیم کردن
سیامک
کنار کشیدن، واگذار کردن، تحویل دادن، تسلیم شدن
Farhood
دست از سر کسی/چیزی برداشتن (و اونو به حال خودش گذاشتن)
Aref
وضع کردن ، دراز کشیدن یا ب معنی leave و فدا کردن
Sam
لم دادن
Sunflower
To put something down


Ex :
Lay down your weapons
کاربر آبادیس
کنار گذاشتن
Mahsa
قرار دادن بالش زیر سر و لم دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی lay down

کلمه : lay down
املای فارسی : لای دون
اشتباه تایپی : مشغ یخصد
عکس lay down : در گوگل

آیا معنی lay down مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )