برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

lay ahead

lay ahead را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

shirin
پیش رو-جلو
فتانه
رها کردن
Javad
در پیش رو وجود داشتن
ali
He described the peril that lay ahead of them این جمله از 504 و ترجمه اش :خطرات پیش رو را برایشان شرح شرح داد.
دکتر سعیدی
در پیش رو قرار داشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی lay ahead مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )