برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1465 100 1

laws

واژه laws در جمله های نمونه

1. laws are necessary for civilized life
قوانین برای زندگی متمدن ضروری می‌باشند.

2. laws fallen into desuetude
قوانینی که منسوخ شده‌اند

3. laws inimical to freedom
قوانین مغایر آزادی

4. laws pertaining to divorce
قوانین راجع به طلاق

5. laws that have endured for centuries
قوانینی که قرن‌ها پابرجا مانده است.

6. laws whose aim was to disfranchise blacks
قوانینی که هدف آن محروم کردن سیاهان از حق رای بود

7. child-labor laws
قوانین وابسته به کار خردسالان

8. cosmic laws are the foundations of the science of physics
قوانین کیهانی پایه‌های علم فیزیک را تشکیل می‌دهند.

9. dead laws
قوانین منسوخ

10. extinct laws
قانون‌های منسوخ

11. game laws
قوانین (مربوط) به شکار

12. ignoble laws
قوانین خفت‌آور

13. labor laws
قوانین کار

14. lax laws
قوانین ملایم و پر ارفاق

...

معنی عبارات مرتبط با laws به فارسی

قوانین ضد انحصار (برای کنترل کارتل ها و تراست ها)
(انگلیس) قانون منع واردات غله (که در سال 1846 ملغی شد)
(در برخی مذهب ها) قوانین مربوط به حلال و حرام بودن خوراک
قوانین جنگل
قوانین شکار
(انگلیس) قوانین مربوط به محل و زمان فروش نوشیدنی های الکلی
قوانین وراثت مندل (مرکب از چهار قانون)
(انگلیس - سابقا) قوانین کمک به بینوایان

معنی laws در دیکشنری تخصصی

laws
[فوتبال] قوانین
[ریاضیات] ترکیب قوانین، ترکیب قوانین توزیع های دوجمله ای، ترکیب قوانین توزیع های نرمال، ترکیب قوانین توزیع های نمایی
[ریاضیات] قوانین شانس
[آمار] قانونهای خطا
[آمار] قانونهای اعداد بزرگ
[ریاضیات] قانون های لگاریتم ها
[ریاضیات] قوانین منطق
[آمار] قانونهای مرگ و میر
[ریاضیات] قانون های حرکت
[ریاضیات] قضیه های مقدار میانگین
[حقوق] قوانین ضد انحصار (ضد کارتل)
[حقوق] قوانین ضد تراست
[حقوق] قوانین مربوط به حمایت سرمایه گذاران در قبال خرید سهام شرکتهایی که به قصد کلاهبرداری تشکیل می شوند
[آمار] قانونهای رده L
...

معنی کلمه laws به انگلیسی

laws of matrimony
• regulations of the relationship between man and woman
laws of mechanics
• fundamental laws of kinetics statics and kinematics
laws of nature
• way that nature functions and cannot be changed
laws of personal status
• regulations of the relationship between man and woman
laws of physics
• way that things work, laws of how nature works
laws of succession
• laws of inheritance, laws that set rules and regulations for inheritance
laws of the torah
• law in which circumstances are not considered, jewish religious laws as written in the bible
laws of torts
• set of laws that deal with civil wrongs
laws of war
• systems of rules concerning the behavior of two enemy sides during war
anti trust laws
• laws designed to prevent cartels or monopoly activity and to safeguard free competition in the market
arbitration laws
• laws which regulate the settling of disputes with the help of an arbitrator
aviation laws
• regulations for aircraft and the airline industries
bachelor of laws
• graduate with a bachelor's degree in legal studies
banking laws
• bank related regulations and laws
basic laws
• fundamental laws, laws which are the basis for others; fundamental rules, basic guidelines
bill laws
• judicial laws wh ...

laws را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خورشيدوند
قوانين

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی laws مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران