برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1392 100 1

law of moses

/ˈlɑːəvˈmoʊzɪzbɑːskɪt/ /lɔːəvˈməʊzɪzbɑːskɪt/

معنی: احکام دهگانه موسی
معانی دیگر: قانون موسی (رجوع شود به: mosaic law)، pentateuch احکام دهگانه موسی

مترادف law of moses

احکام دهگانه موسی (اسم)
decalogue , law of moses

معنی کلمه law of moses به انگلیسی

law of moses
• book of laws given by moses to the people of israel, 5 books of moses, torah

law of moses را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی law of moses
کلمه : law of moses
املای فارسی : لاو اوف موسی
اشتباه تایپی : مشص خب ئخسثس
عکس law of moses : در گوگل

آیا معنی law of moses مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )