برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1730 100 1
شبکه مترجمین ایران

laundry

/ˈlɒndri/ /ˈlɔːndri/

معنی: خشکشویی، لباسشویی، رختشوی خانه، رختهای شستنی
معانی دیگر: (نادر) رختشویی، گازری، (مغازه ای که در آن ماشین های رختشویی برای استفاده ی مشتریان موجود است) لباسشویی، رخت شوی گاه، گازرگاه، (در خانه) رخت شورخانه، جای رختشویی، لباس ها و ملافه ها و غیره که باید شسته شود (یا شده است)، لباسهای شستنی

بررسی کلمه laundry

اسم ( noun )
حالات: laundries
عبارات: do the laundry
(1) تعریف: clothing, linens, or the like that are cleaned by washing, or are washed and ironed.
مشابه: wash

- I folded the clean laundry and put everything away.
[ترجمه بهار] من لباسهای شسته شده راتا میکنم و سرجایش میگذارم
|
[ترجمه www] من لباس های تمیز را تا کردم و همه چیز را سرجایش گزاشتم
|
[ترجمه Borna] من لباس های شسته شده را تا کردم و کنار گذاشتم
|
[ترجمه نانی] من لباس های پاکیزه را تا کردم و همه چیز را سرجایش گذاشتم|
...

واژه laundry در جمله های نمونه

1. a coin laundry
ماشین رختشویی پولی (سکه خور)

2. an express laundry service
اتوشویی تند کار (اکسپرس)

3. today is the day my wife does the laundry
امروز روزی است که همسرم رختشویی می‌کند (رخت‌ها را می‌شورد).

4. There was a pile of clean laundry on her bed.
[ترجمه ترگمان]یک کپه رخت شویی تمیز روی تختش بود
[ترجمه گوگل]یک شمع شستشوی تمیز در رختخوابش وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She did the laundry and hung it out to dry.
[ترجمه دنیز] لباس هارا شست و بیرون آویزان کرد تا خشک شود
|
[ترجمه Pari] او لباس ها را شست و بیرون آویزان کرد تا خشک بشوند
|
[ترجمه ستاره] او لباس ها را شست و بیروت آویزان کرد تا خشک شوند
...

مترادف laundry

خشکشویی (اسم)
laundry
لباسشویی (اسم)
laundry
رختشوی خانه (اسم)
laundry
رختهای شستنی (اسم)
laundry

معنی عبارات مرتبط با laundry به فارسی

(عامیانه) فهرست کلی، فهرست اجمالی، فهرست بررسی نشده

معنی کلمه laundry به انگلیسی

laundry
• garments and linen that have been or are to be laundered; place in a home where clothes are washed; commercial establishment which launders garments and linens
• laundry is clothes, sheets, and towels that are dirty and need to be washed, or which have just been washed.
• a laundry is a firm that washes and irons clothes, sheets, and towels for people.
• a laundry is also a room in a house or hotel where clothes, sheets, and towels are washed.
laundry room
• room containing washing machines and dryers, room where people wash their clothing
laundry service
• business that performs various laundry services for a fee (such as washing, ironing, etc.)
laundry soap
• detergent used to wash clothing

laundry را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mahboobeh
شستن و خشک کردن
عاطفه .موسوی
لباس های کثیف شستنی
لباس های شسته شده
H.Sh
clothes ,towels ,etc to be washed
Oxford
خشکشویی

Dry cleaner's
مبینا
لباس های شسته شده
Parisa
رختشور خانه
آیدا 💞
خشکشویی
آیدا 💞
خشکشویی
Fatima
A place where clothes etc are washed
M
خشکشویی
Mohammad
Laundry (n)=clothes needing to be clean
Mohammad
ادامه نوشته محمد -معنی لباس ها نیاز دارند به تمیز بودن
Mahdi
Clothes to be washed : معنی دیگر لباس های کثیف برای شستن
Mohammad
يعني خشكشويي
ح
لباسشویی
عشق
Make clothes smooth and soft
مبینا ∞
خشکشویی
البته این کلمه در Reach 1 هم آمده است. 😊 💖
Tiam
خشکشویی
سمانه سادات
لباسشویی عمومی
Tarokh
تمیز کردن لباس ها یا
مکانی برای تمیز کردن لباس ها
元₪ ✘✘✘ ₪元
خشکشویی
clothes,towels, etc to be washed
A.r
.Laundry= a place where clothes,etc are washed

مکانی که در آن لباس ها و چیز های دیگری شسته می شود

رختشویی= laundry

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی laundry

کلمه : laundry
املای فارسی : لاندری
اشتباه تایپی : مشعدیقغ
عکس laundry : در گوگل

آیا معنی laundry مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )