برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1674 100 1
شبکه مترجمین ایران

last straw

/ˈlæstˈstrɒ/ /lɑːststrɔː/

(آخرین ناراحتی یا ضربه و غیره که موجب شکست یا تعلیق و غیره می شود) کارد به استخوان رسیدن

بررسی کلمه last straw

اسم ( noun )
• : تعریف: the most recent in a series of irritations or disappointments, which causes a loss of endurance, patience, temper, or the like.

- His rejection of my manuscript was the last straw.
[ترجمه ترگمان] پس رد شدن دست‌نویس من آخرین بار بود
[ترجمه گوگل] رد من از دستنوشته من آخرین کاه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه last straw در جمله های نمونه

1. Yes. This is the last straw.
[ترجمه ترگمان]آ ره این آخرین کاه است
[ترجمه گوگل]بله این آخرین نی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It is the last straw that breaks the camel's back.
[ترجمه ترگمان]این آخرین کاه است که شتر را می‌شکند
[ترجمه گوگل]این آخرین نی است که پشت شتر را شکسته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Making me work late on Friday was the last straw.
[ترجمه ترگمان]برای من روز جمعه آخرین بار بود که کار می‌کردم
[ترجمه گوگل]آخرین کار من در روز جمعه کار من بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's the last straw.
[ترجمه ترگمان]این آخرین کاه است
[ترجمه گوگل]این آخرین کاه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Sending in bailiffs was the last straw.
...

معنی کلمه last straw به انگلیسی

last straw
• the straw that broke the camel's back, insignificant matter that upsets a delicate balance, small issue following a series of difficult matters that causes a person to lose his cool

last straw را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایمان حجتی
he always called my friend's name rudely. next time is the last straw.
او همیشه اسم دوستم را با بی ادبی صدا میزد.دفعه بعدی، دفعه آخر است (یعنی دفعه بعد، بی ادبی را تحمل نمیکند و صبرش لبریز میشود و مثلا ممکن است با او مشاجره یا دعوا کند)
به جای last میشه از final استفاده کرد که مفهوم مشابهی داره. (the final straw)
fatima
تیر خلاص
Behzad asri
کاسه صبرم لبریز شده
میثم
the final straw breaks the camel's back
آخرین کاه کمر شتر رو میشکنه.

ما تو زبان پارسی میگیم لبریز شدن کاسه صبر، یا انبار باروت.
یعنی یک دنباله سریالی از اتفاقات(حرف ها، کنایه ها، مشکلات و ...) وجود داشته که بهشون رسیدگی نشده یا تحمل شده. و اگه یک بار دیگه اون اتفاق بیفته باعث واکنش خواهد شد(که احتمالا اون واکنش میتونه تند یا خشن باشه)
Shirinbahari
بدبختی پشت بدبختی. بدتر از قبل شدن
محمد نصر
قوض بالا قوض
سه پلشت آید و زن زاید و مهمان عزیزی برسد
It had been a difficult week, so when the car broke down, it was the straw that broke the camel's back
محمد نصر
مشکل کمر شکن
It had been a difficult week, so when the car broke down, it was the straw that broke the camel's back
A.C.E
آخرین کاه (که کمر شتر را میشکند)، رسیدن کارد به استخوان، تجاوز از حد
شیدا
کنایه از رسیدن جون به لب و یا کارد به استخوان
مجید
آخرین حد تحمل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی last straw

کلمه : last straw
املای فارسی : لست سترو
اشتباه تایپی : مشسف سفقشص
عکس last straw : در گوگل

آیا معنی last straw مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )