برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

last name

/ˈlæstˈneɪm/ /lɑːstˈneɪm/

معنی: اسم خانوادگی، نام خانوادگی
معانی دیگر: نام فامیل (surname هم می گویند)

بررسی کلمه last name

اسم ( noun )
• : تعریف: a surname.

واژه last name در جمله های نمونه

1. How do you say your last name?
[ترجمه ترگمان]اسم فامیلیت رو از کجا می گی؟
[ترجمه گوگل]چگونه نام خانوادگی خود را می گویید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I didn't get your last name.
[ترجمه ترگمان]من فامیلی تو رو نگرفتم
[ترجمه گوگل]من نام خانوادگی تو را ندیدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. What's John's last name?
[ترجمه ترگمان]نام‌خانوادگی \"جان\" چیه؟
[ترجمه گوگل]نام خانوادگی جان؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The baby's records are filed under the mother's last name.
[ترجمه ترگمان]سوابق بچه زیر نام فامیلی مادر پر شده‌است
[ترجمه گوگل]پرونده های کودک تحت نام مادر مادر ثبت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Can I have your last name ?
...

مترادف last name

اسم خانوادگی (اسم)
surname , family name , last name
نام خانوادگی (اسم)
surname , last name , patronymic

معنی کلمه last name به انگلیسی

last name
• family name, surname

last name را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehdi
نام خانوادگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی last name

کلمه : last name
املای فارسی : لست نامه
اشتباه تایپی : مشسف دشئث
عکس last name : در گوگل

آیا معنی last name مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )