برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

last hurrah


آخرین کوشش، آخرین حضور یا شرکت (مثلا در انتخابات)

بررسی کلمه last hurrah

اسم ( noun )
• : تعریف: a final effort or appearance, as in politics or the arts.

واژه last hurrah در جمله های نمونه

1. This huge, unfinished building represents the last hurrah of the former regime.
[ترجمه ترگمان]این ساختمان عظیم و ناتمام، آخرین بار رژیم سابق را نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]این ساختمان بزرگ و ناتمام، آخرین حوالی رژیم سابق است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In retrospect, that campaign looks like his last hurrah.
[ترجمه ترگمان]با نگاهی به گذشته، آن مبارزه مانند آخرین هورا به نظر می‌رسد
[ترجمه گوگل]به تازگی، این کمپین به نظر می رسد مانند گذشته اش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's one last hurrah for 200 It's quite a storm.
[ترجمه ترگمان]این آخرین هورا برای دویست نفر است
[ترجمه گوگل]این یک آخر هفته برای 200 سال است که کاملا طوفانی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His unsuccessful senate run was his last hurrah.
[ترجمه ترگمان]مجلس رقصی که در نتیجه آن موفق شده بود آخرین هورا او بود
[ترجمه گوگل]سابق ناموفق سنا او آخرین اخراج بود
[ترجمه شما] ...

last hurrah را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی last hurrah

کلمه : last hurrah
املای فارسی : لست هورا
اشتباه تایپی : مشسف اعققشا
عکس last hurrah : در گوگل

آیا معنی last hurrah مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )