برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

last ditch


مذبوحانه، وابسته به آخرین تلاش، آخرین فرصت

بررسی کلمه last ditch

صفت ( adjective )
• : تعریف: done as a final and desperate measure, effort, stand, or the like.
مشابه: desperate

واژه last ditch در جمله های نمونه

1. It represents a last ditch attempt by the country to extricate itself from its economic crisis.
[ترجمه ترگمان]این کشور آخرین تلاش جوی کشور برای رهایی از بحران اقتصادی خود را نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]این نشان دهنده تلاش اخیر کشوری کشور برای از بین بردن بحران اقتصادی آن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Seemingly mustered for a last ditch stand they in fact conceded defeat after only six days.
[ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسید که پس از شش روز شکست، شکست خود را پذیرفته بودند
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد که برای آخرین بار گودال جمع شده اند، آنها در واقع تنها پس از شش روز شکست را پذیرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He died in the last ditch in a fierce battle.
[ترجمه ترگمان]او در آخرین گودال در یک جنگ وحشیانه مرد
[ترجمه گوگل]او در نهایت در یک نبرد شدید جان خود را از دست داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We were prepared to die in the last ditch to defend our city.
[ترجمه ترگمان]ما برای دفاع از شهرمون آماده بودیم که بمیریم
[ترجم ...

معنی کلمه last ditch به انگلیسی

last ditch
• done at the last possible moment in an act of desperation
• you can refer to your final attempt to do something that you have previously failed to do as a last-ditch attempt.
last ditch effort
• final attempt, attempt made when there is little time left
die in the last ditch
• prefer death to surrender, fight till the end

last ditch را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ali Shahedi
مذبوحانه, جانکاه
اعظم نوری
آخرین سنگر
سمانه
آخرین گزینه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی last ditch

کلمه : last ditch
املای فارسی : لست دیتچ
اشتباه تایپی : مشسف یهفزا
عکس last ditch : در گوگل

آیا معنی last ditch مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )