برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1667 100 1
شبکه مترجمین ایران

last come first serve

معنی last come first serve در دیکشنری تخصصی

last come first serve
[ریاضیات] سرویس به ترتیب عکس ورود، نظام آخرین مشتری

last come first serve را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی last come first serve مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )