برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1670 100 1
شبکه مترجمین ایران

last but not least


اسمش در آخر ذکر می شود ولی از دیگران کمتر نیست، آخر از همه اما نه بی اهمیت ترین، آخر از حیک ترتیب، نه از حیکاهمیت، آخرین ولی نه کمترین

واژه last but not least در جمله های نمونه

1. Last but not least, I'd like to thank all the catering staff.
[ترجمه Musi] نکته مهم آخر اینکه دلم میخواهد از تمامی کارکنان پذیرایی تشکر کنم
|
[ترجمه ترگمان]اما حداقل نه، دلم می‌خواست از همه کارکنان پذیرایی تشکر کنم
[ترجمه گوگل]آخرین، اما نه کم، من می خواهم از تمام کارکنان پذیرایی تشکر کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Last but not least, let me introduce Jane, our new secretary.
[ترجمه ترگمان]اما حداقل نه، اجازه بدهید جین، منشی جدید خودمان را معرفی کنم
[ترجمه گوگل]آخرین، اما نه کم، اجازه دهید من جین، وزیر جدید ما را معرفی کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. And last but not least there is the question of adequate funding.
[ترجمه ترگمان]و در نهایت، حداقل مساله تامین بودجه کافی وجود ندارد
[ترجمه گوگل]و آخرین نکته این است که مساله تامین مالی کافی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه last but not least به انگلیسی

last but not least
• last in a series but not the least important, final but not of lesser quality or value

last but not least را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

موسی اسماعیلی
آخرین و مهمترین نکته
نفیسه باقرزادگان
نه آنقدرها
ghodrat
در آخر بیان شده امابه هیچ وجه از بقیه کم اهمیت تر نیست
احمد هدایتی
آخرین اما نه کم اهمیت ترین
Jack
نکته مهم آخر (اینکه)...
fractal
آخرین نکته ی مهم
مهدی
نکته آخر و مهم اینکه ...
قاسم
خالی از لطف نیست
RONIN
آخرین نکته که اهمیتش از بقیه موارد کمتر نیست ....
سهیل
و بالاخره موردی که کم اهمیت تر از سایرین نیست ...
پایدار
مهم تر از همه اینکه ....
کریم
و در آخر ولی مهم این که
سارا سین
و در آخر اینکه ...
امید
مطلب مهم دیگری که در پایان باید گفت (این است که) ...
anis
last but not least: used when mentioning the last person or thing in a list, to emphasize that they are still important
سینا روزبهانی
گفتن‌ش خالی از لطف نیست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی last but not least

کلمه : last but not least
املای فارسی : لست بات نوت لیاست
اشتباه تایپی : مشسف ذعف دخف مثشسف
عکس last but not least : در گوگل

آیا معنی last but not least مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )