برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1673 100 1
شبکه مترجمین ایران

large family

معنی کلمه large family به انگلیسی

large family
• big family, family with many branches; family blessed with many children

large family را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

akamrahimi50@gmail.com
خانواده بزرگ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی large family مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )