برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1433 100 1

lang syne

/ˈlæŋsaɪn/ /lɑŋsaɪn/

اسکاتلند مدتها قبل

واژه lang syne در جمله های نمونه

1. They formed a circle and sang "Auld Lang Syne".
[ترجمه ترگمان]آن‌ها یک دایره تشکیل دادند و ترانه \"Auld لانگ Syne\" را خواندند
[ترجمه گوگل]آنها یک دایره را تشکیل دادند و آوول لنگ سین را آواز خواندند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. For auldsyne, my dear, for auld lang syne. We'll take a cup o'kindness yet, for auldsyne.
[ترجمه ترگمان]برای auldsyne، عزیزم، برای مدت‌ها قبل با این حال، یک فنجان دیگر هم با خودمان می‌بریم، به خاطر auldsyne
[ترجمه گوگل]برای Auldsyne، عزیزم، برای Auld Lang Syne ما هنوز یک o'kindness فنجان را برای Auldsyne می گیریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Jessie: Auld Lang Syne, of course!
[ترجمه ترگمان]جسی: Auld لانگ Syne، البته!
[ترجمه گوگل]جسی: Auld Lang Syne، البته!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Auld Lang Syne is an old Scottish poem.
[ترجمه ترگمان]Auld لانگ جان یک شعر اسکاتلندی قدیمی است
[ترجمه گوگل]Auld Lang Syne یک شعر قدیم اسکاتلندی است
[ترجمه شما] ...

معنی عبارات مرتبط با lang syne به فارسی

(اسکاتلند) آن روزهای خوش گذشته، آن روزها (عنوان آواز سال نو)

معنی کلمه lang syne به انگلیسی

auld lang syne
• scottish song about remembering the good old times

lang syne را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lang syne
کلمه : lang syne
املای فارسی : لنگ سین
اشتباه تایپی : مشدل سغدث
عکس lang syne : در گوگل

آیا معنی lang syne مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )