برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

landsat


(امریکا) ماهواره‌ی زمین‌سنج (ماهواره‌های امریکایی که کارشان نقشه‌برداری و برآورد منابع و غیره است)

بررسی کلمه landsat

اسم ( noun )
• : تعریف: any of several U.S. satellites that gather and transmit data about the earth (acronym for "land satellite").

واژه landsat در جمله های نمونه

1. Landsat and Meteosat satellites regularly relay aerial, pictures of locust-infested desert areas.
[ترجمه ترگمان]ماهواره‌های Landsat و Meteosat به طور منظم هوایی، تصاویر مناطق بیابانی مورد هجوم ملخ را حمل می‌کنند
[ترجمه گوگل]ماهواره های لندست و Meteosat به طور مرتب هوایی، تصاویری از مناطق بیابانی آلوده به مرغان را انتقال می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Individual houses are not visible on a Landsat image, but large objects like highways are.
[ترجمه ترگمان]خانه‌های فردی بر روی تصویر Landsat قابل‌مشاهده نیستند، اما اشیا بزرگ مانند بزرگراه‌ها هستند
[ترجمه گوگل]خانه های فردی در یک تصویر لندست قابل مشاهده نیست، اما اشیای بزرگ مانند بزرگراه ها هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This pair of images from NASA's Landsat 7 satellite shows the dramatic impact the collapse had on many of the glaciers that fed the Larsen B Ice Shelf.
[ترجمه ترگمان]این جفت تصویر از ماهواره Landsat ۷ ناسا، تاثیر چشمگیر فروپاشی را بر بسیاری از یخچال‌های طبیعی که به Shelf Larsen B خورده بودند، نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]این جفت تصاویر از ماهواره ناسا ماهواره لندست 7 نشان دهنده تاثیر چشمگیر سقوط در بسیاری از یخچالهای طبیعی است که از قفسه یخ لارسن ب خورده است
[ترجمه شما] ترجمه ص ...

landsat را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمین مظاهری
ماهواره تحقیقاتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی landsat

کلمه : landsat
املای فارسی : لندست
اشتباه تایپی : مشدیسشف
عکس landsat : در گوگل

آیا معنی landsat مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )