برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

landrace

landrace را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی خانی
گونه های حیوانی یا گیاهی که از طریق انطباق با محیط طبیعی و کشاورزی به دلیل انزوا از سایر جمعیت های آن گونه، اهلی شده اند.
مهدی خانی
یک جمعیت از این حیوانات اگرچه شبیه هم یکدیگر هستند ولی در میان آن ها هنوز می توان تنوع زیادی را در صفات فنوتیپی مشاهده کرد.
سیداسماعیل ملک شادخت
نژاد بومی ، رقم محلی
امین آناقلی
نژاد بوم سازگار
نرگس مالایی
گونه های بومی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی landrace مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )