برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1400 100 1

landholder

/ˈlændhoʊldə/ /ˈlændhəʊldə/

معنی: ملاک، زمین دار، اجاره دار، صاحب ملک
معانی دیگر: مالک زمین

بررسی کلمه landholder

اسم ( noun )
مشتقات: landholding (adj.), landholding (n.)
• : تعریف: one who owns, occupies, or holds rights to a piece of land.
مشابه: tenant

واژه landholder در جمله های نمونه

1. Haddenham returned forty-five landholders in 152 of whom thirty-five were resident, yet the survey of 1555 lists only eleven freeholders.
[ترجمه ترگمان]Haddenham چهل و پنج landholders را در ۱۵۲ تن از آنان که سی و پنج نفر از آن‌ها ساکن بودند، مسترد داشت، با این وصف، بررسی سال ۱۵۵۵ تا یازده freeholders صورت گرفت
[ترجمه گوگل]Haddenham بازگشت 45 مالکین در 152 نفر از آنها سی و پنج نفر ساکن بود، با این حال در نظرسنجی از 1555 فهرست تنها 11 نگهدارنده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He convinced local landholders to give the monkeys safe haven by setting aside land as a preserve.
[ترجمه ترگمان]او landholders محلی را متقاعد کرد که این میمون‌ها را با کنار گذاشتن زمین به عنوان یک منطقه حفاظت‌شده، به پناه‌گاه امنی برسانند
[ترجمه گوگل]او زمینداران محلی را متقاعد کرد تا زمین را به عنوان نگهداری از زمین کنار بگذارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It is the national well-known original Mashi Landholder Group Manor as well as the biggest national cave manor.
[ترجمه ترگمان]این ملک معروف به \"Mashi landholder\" معروف و معروف به بزرگ‌ترین ملک خانوادگی است
[ترجمه گوگل]این ملی شناخته شده مشهور Mashi Landholder Group Manor و همچنین بزرگترین مانور غار ملی است
[ترجمه شما] ...

مترادف landholder

ملاک (اسم)
support , ground , reason , criterion , proof , exemplar , pattern , sample , landowner , landlord , landholder
زمین دار (اسم)
landholder , zemindar
اجاره دار (اسم)
tenant , landholder , lessee , leaseholder
صاحب ملک (اسم)
landowner , landholder

معنی landholder در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه landholder به انگلیسی

landholder
• one who owns land, one who occupies land, one who holds land

landholder را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی landholder
کلمه : landholder
املای فارسی : لندهلدر
اشتباه تایپی : مشدیاخمیثق
عکس landholder : در گوگل

آیا معنی landholder مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )