برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1408 100 1

lahar


(جریان گل و گدازه ی سفت شده و خاکستر که از آتشفشان جاری می شود) گلرود

بررسی کلمه lahar

اسم ( noun )
• : تعریف: a mudflow down the side of a volcano, or the deposit left by such a mudflow.

واژه lahar در جمله های نمونه

1. In some cases lahars travel large distances and form thick deposits up to tens of metres deep.
[ترجمه ترگمان]در برخی موارد lahars مسافت زیادی را طی می‌کنند و رسوبات ضخیم را تا ده‌ها متر عمق می‌دهند
[ترجمه گوگل]در بعضی موارد لاچارها فاصله زیادی را طی می کنند و رسوبات ضخیم را تا عمق ده متر تشکیل می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In 1953 a lahar swept away a railway bridge at Tangiwai at the base of the mountain and 151 people were killed when an Auckland-to-Wellington train plunged into a river.
[ترجمه ترگمان]در سال ۱۹۵۳، lahar یک پل راه‌آهن را در Tangiwai در ته کوه از بین برد و ۱۵۱ نفر در اثر سقوط قطار اوکلند به رودخانه کشته شدند
[ترجمه گوگل]در سال 1953 یک پل راه آهن در Tangiwai در پایه کوه و 151 نفر وقتی یک قطار اکلند به ولینگتون به رودخانه کشیده شد، کشته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In March 2007 a mudflow, or "lahar" flowed down the side of the mountain after the crater lake overflowed, and large eruptions in 1995 and 1996 blanketed the surrounding area in ash.
[ترجمه ترگمان]در مارس ۲۰۰۷ یک mudflow یا \"lahar\" پس از طغیان دریاچه دهانه طغیان کرد و فوران‌های بزرگ در سال ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ منطقه اطراف را در خاکستر پوشاند
[ترجمه گوگل]در ماه مارس سال 2007 یک گلدان یا 'لاکار' پس از انفجار دریاچه دهانه به طرف کوه سقوط کرد ...

معنی lahar در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] روانه گل گونه ای جریان گلی است که در دامنه های آتشفشانی، هنگامی که خاکستر آتشفشانی و آوار از آب اشباع شده و بسرعت به سمت پایین حرکت می کنند، جریان سیل حاصل از تخریبی های آتشفشانی غنی از آب است که در اثر نیروی ثقلی بسمت پایین آتشفشان جاری می شود.
[زمین شناسی] روانه گلی سرد جریانی از مواد آتشفشان سرد شده به پایین سراشیبی یک آتشفشان که بوسیله باران های سنگین یا فروریزش یک مقطع ناپایدار آتشفشان حاصل می شود. مقایسه شود با روانه گل داغ. مترادف: جریان گل سرد.

lahar را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
[زمین‌شناسی]

سیلاب گِلی ، گِل‌سیلاب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lahar
کلمه : lahar
املای فارسی : لهر
اشتباه تایپی : مشاشق
عکس lahar : در گوگل

آیا معنی lahar مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )