برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

lack of understanding

lack of understanding را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
ناشناختگی، نشناختگی، نشناختن، درک نکردن، نفهمیدن، عدم درک/شناخت/فهم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی lack of understanding مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )