برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

laburnam

laburnam را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Milkyway200
شجرة النحل
is a small tree, introduced into the UK in 1560
and often planted in parks and gardens. It flowers in May and June when it produces large, hanging bunches of bright yellow flowers, giving this beautiful tree its other common name of 'Golden rain'.


معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی laburnam مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )