برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Lump - in - throat

Lump in throat


عقده در گلو

Lump in throat را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
بغض گلو (از شدت غم ) مثال ، I had a lump in my throat as I watched my brother get on the plane من درست لحظه تماشای سوار شدن برادرم به هواپیما،یک بغضی در گلویم داشتم (در آن لحظه یک بغضی گلویم را می فشرد)
Rozhan
فشرده شدن گلو بر اثر بغض

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lump in throat
کلمه : Lump in throat
املای فارسی : لومپ این تهرت
اشتباه تایپی : معئح هد فاقخشف
عکس Lump in throat : در گوگل

آیا معنی Lump in throat مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )