برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1687 100 1
شبکه مترجمین ایران

Lukewarm

/ˈluːˈkwɔːrm/ /ˌluːkˈwɔːm/

معنی: نیم گرم، بی اشتیاق، ولرم
معانی دیگر: (آبگونه) ولرم، کم اشتیاق، کم جوش و خروش، کم حرارت، ملول، غیر صمیمی

بررسی کلمه Lukewarm

صفت ( adjective )
مشتقات: lukewarmly (adv.)
(1) تعریف: only slightly warm; tepid.
مترادف: tepid
متضاد: boiling, cold, hot, icy
مشابه: warm

- lukewarm coffee
[ترجمه ترگمان] قهوهی ولرم
[ترجمه گوگل] قهوه خنک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: manifesting little interest or enthusiasm.
مترادف: halfhearted, perfunctory
متضاد: enthusiastic, fervent
مشابه: apathetic, damp, impassive, indifferent, lackadaisical, moderate, noncommittal, phlegmatic, unenthusiastic, uninterested

- a lukewarm greeting
[ترجمه ترگمان] سلام و احوال پرسی کرد
[ترجمه گوگل] یک پیام خوشایند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Lukewarm در جمله های نمونه

1. i hate lukewarm tea
از چای ولرم خیلی بدم می‌آید.

2. they were lukewarm toward my proposal
نسبت به پیشنهاد من شوق و ذوقی نشان ندادند.

3. defrost the frozen meat by placing in it lukewarm water
گوشت یخ زده را با قرار دادن در آب ولرم یخ زدایی کنید.

4. Heat the milk until it is just lukewarm.
[ترجمه ترگمان]شیر را حرارت دهید تا فقط ولرم باشد
[ترجمه گوگل]شیر را گرم کن تا آن که فقط گرم باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She sipped some lukewarm coffee from her mug.
[ترجمه ترگمان]او قهوه‌اش را از لیوانش نوشید
[ترجمه گوگل]او از قهوه ای از قهوه ی گرم و نرم خوابیده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Wash your face with lukewarm water.
[ترجمه ترگمان]صورتت را با آب ولرم بشویید
[ترجمه گوگل]چهره خود را با آب گرم و مرطوب بشویید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7 ...

مترادف Lukewarm

نیم گرم (صفت)
hypothermal , lukewarm , tepid
بی اشتیاق (صفت)
lukewarm , lackadaisical
ولرم (صفت)
lukewarm , tepid

معنی Lukewarm در دیکشنری تخصصی

[نساجی] نیمگرم - ملول - ولرم

معنی کلمه Lukewarm به انگلیسی

lukewarm
• slightly warm, tepid; unenthusiastic, indifferent
• something that is lukewarm is only slightly warm.
• if someone is lukewarm towards something or someone, they do not show much enthusiasm for them or interest in them.
lukewarm attitude
• chilly treatment, attitude that is not warm and friendly, attitude that is not cordial
lukewarm water
• water that is slightly warm, water that is neither hot nor cold

Lukewarm را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

چچچچچ
نه سرد و نه گرم-ولرم
سارا
ولرم
میثم علیزاده
1. ولرم
2. بی میل، بی تفاوت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی lukewarm

کلمه : lukewarm
املای فارسی : لوکورم
اشتباه تایپی : معنثصشقئ
عکس lukewarm : در گوگل

آیا معنی Lukewarm مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )