برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Lovely unicorn

Lovely unicorn را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نازی
تک شاخ دوست داشتی
یا تک شاخ دلربا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Lovely unicorn مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )