برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Lose track

Lose track را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هانیه
فراموش کردن
علی اکبر منصوری
بی خبر ماندن، دنبال نکردن، رد چیزی را گم کردن، رشته کار یا حساب چیزی را از دست دادن!
(برای توضیحات بیشتر و مثال ها به عبارت
Lose track of مراجعه شود)
rere
حساب کار از دستتون در رفت ، آگاهی نداشتن از محل دقیق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Lose track مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )