برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1435 100 1

Looter


System.String[]

واژه Looter در جمله های نمونه

1. They were told to shoot looters on sight.
[ترجمه ترگمان]به آن‌ها گفته شد که غارتگران را دیده باشند
[ترجمه گوگل]آنها گفته شده بودند که عده ای را در معرض دید قرار دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Looters will be shot on sight.
[ترجمه ترگمان]looters در معرض دید قرار میگیره
[ترجمه گوگل]لوتورها در نظر گرفته می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Soldiers have been ordered to shoot looters on sight.
[ترجمه ترگمان]به سربازان دستور داده شده‌است که به محض رویت غارتگران را شلیک کنند
[ترجمه گوگل]سربازان دستور داده شده است تا لوتورها را در معرض دید قرار دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The looters behaved as if altogether bereft of their senses.
[ترجمه ترگمان]The طوری رفتار می‌کردند که انگار روی هم رفته حواس خود را از دست داده‌اند
[ترجمه گوگل]غارتگران به گونه ای رفتار می کردند که کاملا احساس ناامیدی می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Looter

غارتگر (اسم)
robber , burglar , badman , mugger , plunderer , looter , marauder , freebooter , pirate , spice , cosh boy , depredator , harrier , sandbagger , holdup man , pillager , sacker , snatcher , road agent , spoliator

معنی کلمه Looter به انگلیسی

looter
• spoiler, plunderer, raider, robber
• looters are people who steal things from shops and houses while there is a riot, war, or other disturbance going on.

Looter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بنده خدا
غارتگر-چپاولگر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی looterکلمه : looter
املای فارسی : لوتر
اشتباه تایپی : مخخفثق
عکس looter : در گوگل

آیا معنی Looter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )