برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1593 100 1
شبکه مترجمین ایران

Lime | Chaux | Chaux | Calcium Oxide

معنی Lime | Chaux | Chaux | Calcium Oxide در دیکشنری تخصصی

Lime | Chaux | Chaux | Calcium Oxide
[زمین شناسی] اکسید کلسیم (نوعی کانی) ،آهک - فرمول شیمیایی: CaO - نامهای دیگر این کانی : Chauxو Calcium Oxide

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Lime | Chaux | Chaux | Calcium Oxide مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )