برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1373 100 1

Liebig’s cooler | cooler | cooler

معنی Liebig’s cooler | cooler | cooler در دیکشنری تخصصی

Liebig’s cooler | cooler | cooler
[زمین شناسی] کولر لایبیگ این کولر بخارهای قابل انقباض را به مرکز تیوب منتقل می کند و این دستگاه خنک کننده آب را به خارج تیوب منتقل می کند سپس بخارهای گرم را به صورت معکوس انتقال می دهد.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Liebig’s cooler | cooler | cooler مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )