برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1393 100 1

Let off steam


(عامیانه) دق دل خالی کردن، تمدد اعصاب کردن، کام دل گرفتن

بررسی کلمه Let off steam

عبارت ( phrase )
• : تعریف: (informal) to express pent-up anger or frustration in speech or action.

واژه Let off steam در جمله های نمونه

1. He let off steam by yelling at a clerk.
[ترجمه ترگمان]با داد و فریاد سر منشی از آن بخار بیرون آمد
[ترجمه گوگل]او با فریاد زدن در یک کارمند، بخار را خاموش کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He lifts weights after work to let off steam.
[ترجمه ترگمان]او وزن‌ها را بعد از کار بلند می‌کند تا بخار را رها کند
[ترجمه گوگل]او وزن خود را پس از کار افزایش می دهد تا بخار را آزاد کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I went for a long walk to let off steam.
[ترجمه مریم] برای اینکه دق و دلیم را خالی کنم رفتم به یک پیاده روی طولانی
|
[ترجمه ترگمان]برای مدتی طولانی به راه افتادم تا از آن بخار بیرون بیایم
[ترجمه گوگل]من برای پیاده روی طولانی رفتم تا بخار بخورم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Others have behavioura ...

معنی کلمه Let off steam به انگلیسی

let off steam
• release steam, release pressure

Let off steam را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Rahele jomei
کم کردن فشار عصبی ، آروم شدن
میثم علیزاده
از زیر فشار درامدن، نفسی گرفتن
Soroush
تخلیه ی انرژی کردن
After work i go to the gym and let off steam
saeb19
از نظر فشار عصبی آروم شدن
the 10-minute break is a chance to let off pupils` steam
chapdast
ریلکس کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی let off steam
کلمه : let off steam
املای فارسی : لفت آاف استیم
اشتباه تایپی : مثف خبب سفثشئ
عکس let off steam : در گوگل

آیا معنی Let off steam مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )