برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Let's - cross - that - bridge - when - we - come - to - it

Let's cross that bridge when we come to it

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
بیا فعلا خودمون را نگران آنچه که در آینده ممکنه اتفاق بیفتد نکنیم و اگر هم اتفاق افتاد باهاش کنار بیاییم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Let's cross that bridge when we come to it مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )