برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Left - to - go

Left to go

Left to go را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
باقی مانده برای سپری کردن، باقیمانده برای رفتن یا پشت سر گذاشتن
we've only got about 120 miles left to go
ما فقط حدود 120 مایل باقیمانده داریم که پشت سر بگذرانیم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر


آیا معنی Left to go مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )