برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Leave somebody in no doubt

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
شکی برای شخص باقی نگذاردن، این اطمینان را دادن که

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Leave somebody in no doubt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )