برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Leave - sb - in - no - doubt
شبکه مترجمین ایران

Leave sb in no doubt

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
کسی را به یقین رساندن، شکی برای شخص باقی نگذاردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Leave sb in no doubt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )