برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

Lay constant

معنی Lay constant در دیکشنری تخصصی

Lay constant
[نساجی] ثابت ردیف ( بوبین پیچی نیمچه نخ در فلایر )

Lay constant را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Lay constant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )