برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1669 100 1
شبکه مترجمین ایران

Last Day Of Field Work

معنی Last Day Of Field Work در دیکشنری تخصصی

Last Day Of Field Work
[حسابداری] آخرین روز اجرای عملیات

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Last Day Of Field Work مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )