برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1618 100 1
شبکه مترجمین ایران

Large scale

/ˈlɑːrdʒˈskeɪl/ /lɑːdʒskeɪl/

به میزان زیاد، به مقیاس زیاد، عمده، گسترده، در سطح گسترده، (نقشه و نمودار و غیره) به مقیاس بزرگ، با مقیاس وسیع، بمقدار زیاد، نسبتا زیاد، بمعیار وسیع

بررسی کلمه Large scale

صفت ( adjective )
(1) تعریف: large in scope or extent.

(2) تعریف: drawn or constructed in relatively large proportions, as a map, blueprint, or model.

واژه Large scale در جمله های نمونه

1. large-scale business operations
فعالیت‌های گسترده‌ی بازرگانی

2. large-scale migratory movements
جنبش‌های کوچگرانه (مهاجرتی) در سطح گسترده

3. large-scale production of airplanes
تولید هواپیما به تعداد زیاد

4. a large-scale map
نقشه‌ای که محل کوچکی را بزرگ نشان می‌دهد

5. They entertain on a large scale .
[ترجمه ترگمان]آن‌ها در مقیاسی بزرگ سرگرم می‌شوند
[ترجمه گوگل]آنها در مقیاس بزرگ سرگرم می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Any public demonstrations on a large scale without the permission of the city authorities is antisocial.
[ترجمه ترگمان]هر تظاهرات عمومی در مقیاس بزرگ بدون اجازه مقامات شهر، ضداجتماعی قلمداد می‌شود
[ترجمه گوگل]هر گونه تظاهرات عمومی در مقیاس وسیع بدون اجازه مقامات شهرستان، ضد اجتماعی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. They are preparing for war on a large scale.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها برای جنگ در مقیاس بزرگ آماده می‌شوند
[ترجمه گوگ ...

معنی عبارات مرتبط با Large scale به فارسی

مجتمع سازی در مقیاس بزرگ
فروش زیاد

معنی Large scale در دیکشنری تخصصی

large scale
[عمران و معماری] مقیاس بزرگ
[برق و الکترونیک] مقیاس بزرگ
[زمین شناسی] بزرگ مقیاس
[آب و خاک] فرآیندهای جوی بزرگ مقیاس
[آب و خاک] مدلسازی هیدرولوژیکی بزرگ مقیاس
[آب و خاک] فرآیندهای هیدرولوژیکی بزرگ مقیاس
[کامپیوتر] مجتمع سازی در مقیاس بزرگ . - مجتمع سازی با مقیاس بزرگ - ساخت مدارهای مجتمع که بیش از 100 گیت منطقی دارند. نگاه کنید به integrated circuit .
[برق و الکترونیک] مجتمع سازی در مقیاس بزرگ - مجتمع سازی مقیاس - بزرگ ( ال اس آی ) مدارهای مجتمعی که دارای 100 تا 5000 دریچه ی منطقی معادل ، یا 1000 تا 16000 بیت حافظه باشند .
[زمین شناسی] نقشه بزرگ مقیاس
[ریاضیات] تولید در مقیاس وسیع، تولید انبوه، تولید مقیاس
[معدن] شکست گوه ای بزرگ مقیاس(مکانیک سنگ)
[خاک شناسی] نقشه بزرگ مقیاس
[برق و الکترونیک] میزان فشردگی خیلی زی ...

معنی کلمه Large scale به انگلیسی

large scale
• a large-scale action or event happens over a wide area or involves a lot of people or things.
• a large-scale map or diagram represents a small area of land or a building or machine on a scale that is large enough for small details to be shown.
on a large scale
• on a wide scope, to a great extent, generally, in great measure, in a large amount

Large scale را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
کلان مقیاس، بزرگ مقیاس
ali
بزرگ مقیاس
محدثه فرومدی
بزرگ‌مقیاس
کاظم فرقانی
در مقیاس بزرگ / وسیع / زیاد
حاجی
بزرگ مقیاس
رسول قنبری
کلان‌مقیاس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی large scale

کلمه : large scale
املای فارسی : لارگه آزنه
اشتباه تایپی : مشقلث سزشمث
عکس large scale : در گوگل

آیا معنی Large scale مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )