برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1368 100 1

Landfill gas meter | landfill gas | landfill gas

معنی Landfill gas meter | landfill gas | landfill gas در دیکشنری تخصصی

Landfill gas meter | landfill gas | landfill gas
[زمین شناسی] سیستم اختلاط گاز هدف از کاربرد دستگاه برای مسایل دفاعی ، دورسنجی نشرهای هواپیما ، کنترل نشرهای پراکنده از تل های باطله ، کنترل و بازنگری حصارها در کارخانه های مواد شیمیایی ، نظارت و مراقبت از وسایل کنترل کننده مواد زاید و باطله ، کنترل آلوده کننده های هوامی باشد .اما بیشترین مصارف انها در الودگی هواست. زیرا آنها قادر به اشکار سازی گازهای مختلف هستند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Landfill gas meter | landfill gas | landfill gas مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )