برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1651 100 1
شبکه مترجمین ایران

LIFO

/ˈliːfoʊ/ /ˈliːfəʊ/

(این روش محاسبه ی موجودی انبار و حسابداری: کالای فروخته یا مصرف شده را به قیمت آخرین محموله ی خریداری شده حساب می کنند و کالای فروش نرفته را به قیمت اولین محموله ی خریداری شده محاسبه می کنند) روش لایفو

واژه LIFO در جمله های نمونه

1. But the use of LIFO will yield lower reported profits and lower income taxes.
[ترجمه ترگمان]اما استفاده از LIFO سود گزارش‌شده را کاهش خواهد داد و مالیات بر درآمد را کاهش خواهد داد
[ترجمه گوگل]اما استفاده از LIFO سود کمتر گزارش شده و مالیات بر درآمد کمتر را خواهد داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Although LIFO presents the least plausible flow of goods for most businesses, many firms use it.
[ترجمه ترگمان]اگرچه LIFO کم‌ترین جریان قابل قبولی از کالاها را برای بسیاری از شرکت‌ها ارایه می‌دهد، اما بسیاری از شرکت‌ها از آن استفاده می‌کنند
[ترجمه گوگل]با وجودی که LIFO برای اکثر شرکت های تجاری از لحاظ جریانی مناسب تر است، بسیاری از شرکت ها از آن استفاده می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Does Intel use LIFO or FIFO? Where would you find this information?
[ترجمه ترگمان]آیا اینتل از FIFO ها یا FIFO استفاده می‌کند؟ این اطلاعات را از کجا پیدا می‌کنید؟
[ترجمه گوگل]آیا اینتل از LIFO یا FIFO استفاده می کند؟ این اطلاعات کجاست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The stack is a last-in-first-out (LIFO) queue that holds subroutine return address ...

معنی عبارات مرتبط با LIFO به فارسی

کامپیوتر : دو روش جمع اورى اقلام داده

مخفف LIFO

عبارت کامل: Last In First Out
موضوع: کامپیوتر
LIFO روشیست که بیشتر پشته های برنامهٔ ریزپردازنده عمل می کنند. آخرین داده یا دستورالعمل در پشته ، اوّل بازیابی می گردد.

معنی LIFO در دیکشنری تخصصی

[کامپیوتر] علامت اختصاری last-in first out . یک پشته (تعریف 1 ) ؛ ساختار داده یا دستگاه حافظه که از آن اقلام را با ترتیب معکوس در ذخیره ی آنها بازیابی می کنند، بر خلاف FIFO . - اولین صادره از آخرین وارده ؛ به ترتیب عکس ورود Last in First Out
[حسابداری] هزینه یابی به روش اولین صادره از آخرین وارده
[ریاضیات] هزینه یابی به روش اولین صادره از آخرین وارده
[کامپیوتر] دو روش جمع آوری اقلام داده .

معنی کلمه LIFO به انگلیسی

lifo
• last thing to enter will be the first one to exit; data storage system in which the first thing stored is the last to be retrieved (computers); system of inventory tracking in which the last goods stocked are considered to be the first items sold (business)

LIFO را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هانیه صادقی آذر
آخرین ورودی، اولین خروجی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی lifo

کلمه : lifo
املای فارسی : لیعفو
اشتباه تایپی : مهبخ
عکس lifo : در گوگل

آیا معنی LIFO مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )