برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

LEGO Mindstorms

LEGO Mindstorms را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی حمزه سرکانی
طوفان‌های ذهنی لِگو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی LEGO Mindstorms مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )