برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

L B P

L B P را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
بنام خدا
با سلام ، اختصار مذکور از حروف اول سه کلمه ذیل تشکیل شده و در حیطه پزشکی ترجمه میشود و معنی ان کمر درد میباشد.
L , Low
B, Back
P , Pain
با سپاس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی L B P مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )