kermit


کامپیوتر : کرمیت
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] پروتکلی برای انتقال فایلها از یک کامپیوتر به دیگری. همچنین نام برنامه ای است که این پروتکل را به اجرا در می آورد. برنامه ی Kermit توسط دانشگاه کلمبیا به رایگان توزیع می شود ( برنامه های ارتباطی دیگر نیز بخشی از پروتکل Kermit یا تمام آن را به اجرا در می آورند ). مانند XMODEM این برنامه - حتی هنگام انقال در خطی که اختلال دارد - یک کپی دقیق از فایل اصلی را ایجاد می کند. تمام بسته های اطلاعاتی از نظر خطا بررسی می شوند و بسته های خطا دار مجدداً انتقال می یابند . برنامه ی Kermit کمی از برنامه ی XMDDEM کندتر است، اما دارای چنین امتیازاتی است : (1) نام فایل به همراه فایل ارسال می شود. (2) با به کارگیری کاراکترهای همگانی ( مانند *، ؟ و...) می توان گروهی از فایلها را ارسال کرد. نگاه کنید به wide card . (3) به ارتباط 8 بیتی نیازی نیست . برنامه ی Kermit را میتوان در کامپیوترهای بزرگی اجرا کرد که فقط 7 بیت را در ثانیه انتقال میدهند. نگاه کنید به RS-232 (4) برنامه ی Kermit بر روی طیف گوناگون و گسترده ای از ماشینها، شامل ماشینهایی که پروتکل انتقال فایل را ندارند، اجرا می شود.

به انگلیسی

• old communications protocol used in large computers (computers); male first name

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهکامپیوتر : کرمیتبررسی تخصصی[کامپیوتر] پروتکلی برای انتقال فایلها از یک کامپیوتر به دیگری. همچنین نام برنامه ای است که این پروتک ...انگلیسی به انگلیسیold communications protocol used in large computers (computers); male first name
معنی kermit، مفهوم kermit، تعریف kermit، معرفی kermit، kermit چیست، kermit یعنی چی، kermit یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف k، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف k، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف k
کلمه بعدی: kermit the frog
اشتباه تایپی: نثقئهف
آوا: /کرمیت/
عکس kermit : در گوگل
معنی kermit

معنی یا پیشنهاد شما