keep a rein on


مهار کردن، واپادکردن، تحت لگام درآوردن، به خودداری واداشتن

پیشنهاد کاربران

بپرس