karroo

/kəˈruː//kəˈruː/

karoo قطعه زمین صاف مرتفع وخشک افریقا
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] کارو، تخت زمین فلاتی کوچک که معمولاً در میان پادگانه های اطراف خود، تا ارتفاع زیادی بالا می آید و طی فصل خشک، پوشش گیاهی خاصی در آن دیده نمی شود، در حالیکه طی فصول مرطوب، به علفزاری سرسبز تبدیل می شود، چنین ساختاری خصوصاً در آفریقای جنوبی قابل مشاهده است، واژه مزبور به صورت Karoo نیز نوشته می شود.

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهkaroo قطعه زمین صاف مرتفع وخشک افریقابررسی تخصصی[زمین شناسی] کارو، تخت زمین فلاتی کوچک که معمولاً در میان پادگانه های اطراف خود، تا ارتفاع زیادی بال ...
معنی karroo، مفهوم karroo، تعریف karroo، معرفی karroo، karroo چیست، karroo یعنی چی، karroo یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف k، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف k
کلمه بعدی: karst
اشتباه تایپی: نشققخخ
آوا: /کررو/
عکس karroo : در گوگل
معنی karroo

معنی یا پیشنهاد شما