kachin

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. If the Shan and Kachin had come, we might have got somewhere.
[ترجمه ترگمان]اگر the و Kachin به اینجا آمده بودند، ممکن بود جایی گیر بیافتیم
[ترجمه گوگل]اگر شان و کچین آمد، ممکن است جایی داشته باشیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. According to the Kachin News Group, the Burmese Army is still operating offensives in Kachin State with fighting occurring on a daily basis.
[ترجمه ترگمان]طبق گزارش گروه خبری kachin، ارتش برمه هنوز حملاتی را در کشور kachin انجام می دهد که هر روز با آن مبارزه می کند
[ترجمه گوگل]طبق گزارش Kachin News Group، ارتش برمه همچنان در حال مبارزه با هر نوع خشونت آمیز در ایالت کچین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Anti-BGF program groups are: the UWSA, the MNDAA, Kachin Independent Army (KIA), Shan State Army (SSA) 'North''s First Brigade, the Kayan New Land Party (KNLP) and New Mon State Party (NMSP).
[ترجمه ترگمان]گروه های ضد - عبارتند از: the، MNDAA، ارتش مستقل kachin (KIA)، ارتش ملی شان (SSA)، حزب سرزمین جدید Kayan (KNLP)و حزب دموکرات نیویورک (NMSP)
[ترجمه گوگل]گروه های ضد بغداد عبارتند از: UWSA، MNDAA، ارتش مستقل Kachin (KIA)، ارتش سرخ شان (SSA)، تیپ شمالی شمالی، حزب زمین جدید کیان (KNLP) و حزب New Mon State (NMSP)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The KIO's military wing, the Kachin Independence Army, claims to have more than 20,000 troops including well-trained militias.
[ترجمه ترگمان]جناح نظامی KIO، ارتش استقلال kachin ادعا می کند که بیش از ۲۰،۰۰۰ سرباز از جمله شبه نظامیان آموزش دیده دارد
[ترجمه گوگل]جناح نظامی KIO، ارتش استقلال Kachin، ادعا می کند که بیش از 20،000 سرباز از جمله شبه نظامیان آموزش دیده خوب داشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Some Kachin, Shan and Burman girls and women enter the sex trade in China and other neighboring countries.
[ترجمه ترگمان]برخی از دختران and، شان و Burman به تجارت جنسی در چین و دیگر کشورهای همسایه وارد می شوند
[ترجمه گوگل]برخی از دختران و زنان Kachin، Shan و Burman وارد تجارت جنسی در چین و دیگر کشورهای همسایه می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. KIO has told the Kachin State government that it requests ceasefire and peace talks with the central Union Government directly.
[ترجمه ترگمان]KIO به دولت kachin گفته است که درخواست آتش بس و مذاکرات صلح با دولت اتحادیه مرکزی را به طور مستقیم انجام می دهد
[ترجمه گوگل]KIO به دولت ایالت کچین گفته است که خواستار آتش بس و مذاکرات صلح با دولت مرکزی اتحادیه می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. With the Kachin independent army in control of northern Myanmar, they too have been noticed selling arms to various insurgent groups.
[ترجمه ترگمان]آن ها با ارتش مستقل kachin در کنترل میانمار شمالی نیز به فروش اسلحه به گروهه ای شورشی مختلف توجه کرده اند
[ترجمه گوگل]با ارتش مستقل Kachin در کنترل میان میانمار شمالی، آنها همچنین متوجه فروش سلاح به گروه های مختلف شورشی شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. A resident told the Kachin News Group, "The material was mainly distributed in Kachin communities in the downtown.
[ترجمه ترگمان]یکی از ساکنان به گروه خبری kachin گفت: \" این مطالب عمدتا در جوامع kachin در مرکز شهر توزیع شده است
[ترجمه گوگل]یکی از ساکنان گروه خبری کیچین گفت: 'این مواد عمدتا در جوامع کچین در مرکز شهر توزیع شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. I want to ask members of the Kachin, Karen and Shan armed groups to remember that there are many ethnic people in the Burmese army.
[ترجمه ترگمان]من می خواهم از اعضای گروه های مسلح شان، کارن و گروه های مسلح شان بخواهم به خاطر داشته باشند که افراد قومی زیادی در ارتش برمه وجود دارند
[ترجمه گوگل]من می خواهم از اعضای گروه های مسلح کچین، کارن و شان بپرسم که به یاد بیاورند که قومیت های زیادی در ارتش برمه وجود دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Clearly action taken by authorities in China and Burma to combat illegal logging in Kachin state has had a significant positive impact.
[ترجمه ترگمان]واضح است که اقدام مقامات در چین و برمه برای مبارزه با قطع درختان غیرقانونی در ایالت kachin تاثیر مثبت قابل توجهی داشته است
[ترجمه گوگل]واضح است که اقدامات مقامات چین و برمه برای مبارزه با جنگل های غیرقانونی در کشور کچین، تأثیر قابل توجهی داشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The anti-KIO/A leaflets were distributed and pasted in Manmaw, the second largest city of Kachin State on August 20, September 3 and according to residents.
[ترجمه ترگمان]براساس اعلام ساکنان، این اعلامیه ها در روز ۲۰ اوت در Manmaw، دومین شهر بزرگ ایالت kachin، در روز ۲۰ سپتامبر، توزیع و pasted شدند
[ترجمه گوگل]بر اساس اعلام ساکنان، جزوه های ضد KIO / A در تاریخ 20 اوت، 3 سپتامبر در منمو، دومین شهر بزرگ کشور کچین، توزیع و ضبط شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. A group of KIA leaders gather in Laja Yan, Kachin State for cease-fire discussions with Burmese government officials in July.
[ترجمه ترگمان]گروهی از رهبران KIA در Laja یان، دولت kachin برای مذاکرات آتش بس با مقامات دولتی برمه در ماه ژوئیه گرد هم آمدند
[ترجمه گوگل]گروهی از رهبران KIA در لجا یان، Kachin برای بحث در مورد آتش بس با مقامات دولت برمه در ماه ژوئیه جمع آوری می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Speaking to The Irrawaddy on Wednesday, La Nan, a spokesman for the Kachin Independence Organization, refuted Hla Min's accusations that his group recruited one member per household.
[ترجمه ترگمان]La Nan، سخنگوی سازمان استقلال kachin، در سخنرانی خود در روز چهارشنبه، اتهامات hla مین مبنی بر اینکه گروهش یکی از اعضای خانواده را استخدام کرده است را رد کرد
[ترجمه گوگل]لا نان، سخنگوی سازمان استقلال کچین، روز چهارشنبه به ایراوردی گفت که اتهامات هلا مین را رد کرد که گروهش یک عضو در هر خانواده را استخدام کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. During the past few days, several posters were put up by unknown people in Kachin State alleging that Gun Maw had been killed during internecine fighting among the KIA leadership.
[ترجمه ترگمان]در طول چند روز گذشته، چندین پوستر توسط افراد ناشناس در ایالت \"kachin\" مطرح شد و ادعا کردند که گان لاج در طی جنگ داخلی بین رهبری KIA کشته شده است
[ترجمه گوگل]در طی چند روز گذشته، چندین پوستر توسط افراد ناشناخته در ایالت کچین مطرح شده بود که ادعا می کند که گون مو در جنگ های بین المللی در میان رهبری KIA کشته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• member of a people that live in northern burma (myanmar) and adjoining regions of china and india
language spoken in northernmost burma (myanmar) and adjoining regions of china and india

ارتباط محتوایی

جمله های نمونه1. If the Shan and Kachin had come, we might have got somewhere. [ترجمه ترگمان] اگر the و Kachin ...انگلیسی به انگلیسیmember of a people that live in northern burma ( myanmar ) and adjoining regions of china and india la ...
معنی kachin، مفهوم kachin، تعریف kachin، معرفی kachin، kachin چیست، kachin یعنی چی، kachin یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف k، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف k، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف k
کلمه بعدی: kachina
اشتباه تایپی: نشزاهد
آوا: /کچین/
عکس kachin : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما