برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

know stuff

know stuff را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
know your stuff
to have good practical skills and knowledge in a particular activity or subject
Seyyedalith
بلد بودن کار
He knew his stuff: اون کارش رو بلد بود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی know stuff مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )