برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1578 100 1
شبکه مترجمین ایران

kneecap

/ˈniːˌkæp/ /ˈniːkæp/

معنی: سر خر، کاسه زانو، استخوان کشگک
معانی دیگر: (کالبدشناسی) کاسه ی زانو، کشکک، کنده ی زانو (patella و kneepad هم می گویند)

بررسی کلمه kneecap

اسم ( noun )
• : تعریف: the flat, roughly circular bone located in front of the knee joint; patella.

واژه kneecap در جمله های نمونه

1. a knee jerk as a result of a mild blow under the kneecap
تکان غیر ارادی زانو در اثر ضربه‌ی ملایم به زیر کاسه‌ی زانو

2. His twice broken kneecap still bears the scars - for Lawrence today was the test he's been waiting for.
[ترجمه ترگمان]او دو بار زانوی شکسته او هنوز جای زخم‌ها را دارد - برای لارنس امروز آزمایشی بود که او منتظر بود
[ترجمه گوگل]زانو زده دو بار شکسته او هنوز زخم ها را تحمل می کند؛ زیرا لارنس امروز آزمون بود که منتظر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A subluxation occurs when the kneecap is pulled toward the outside of the knee.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که کاسه زانو به سمت خارج از زانو کشیده می‌شود، یک subluxation رخ می‌دهد
[ترجمه گوگل]کمخونی زمانی رخ می دهد که زانو کمپ به سمت خارج از زانو کشیده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Kay had dislocated her left kneecap in her semi - final match of the round robin tournament.
[ترجمه ترگمان]خوب بود که کاسه زانوی چپش در مسابقه نهایی مسابقه رابین دررفته بود
[ترجمه گوگل]کای در جناح نیمه نهایی مسابقات رینگ دور توپ را به سمت چپ زانو زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف kneecap

سر خر (اسم)
nuisance , bore , spoiler , kneecap , odd man out , patella
کاسه زانو (اسم)
kneecap , patella , kneepan , scutum
استخوان کشگک (اسم)
kneecap , kneepan

معنی kneecap در دیکشنری تخصصی

kneecap
[ریاضیات] کاسه ی زانو، کاسه ی زانویی

معنی کلمه kneecap به انگلیسی

kneecap
• knee bone, patella; knee protector, knee pad
• shoot in the kneecap or knee; cripple by shooting in the kneecap
• your kneecaps are the bones at the front of your knees.

kneecap را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🖤MANI🖤
شکستن زانو ها(ی یک شخص)،که معمولا توسط ضربه یا شلیک گلوله به زانو ها، به عنوان مجازات توسط مجرمان یا تروریست ها انجام می‌شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی kneecap

کلمه : kneecap
املای فارسی : کنیکپ
اشتباه تایپی : ندثثزشح
عکس kneecap : در گوگل

آیا معنی kneecap مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )