برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1539 100 1
شبکه مترجمین ایران

knee jerk


رجوع شود به: patellar reflex، (عامیانه)، حرکت غیر ارادی زانو (در اثر ضربه ی خفیف)

بررسی کلمه knee jerk

صفت ( adjective )
• : تعریف: (informal) characterized by or responding in an automatic, predictable way.
مشابه: automatic

- a knee-jerk chauvinist
[ترجمه ترگمان] یه عمل زشت و chauvinist
[ترجمه گوگل] یک شوونیست زانو-تند تند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه knee jerk در جمله های نمونه

1. His knee jerked up and down to the clacking of the metronome on the piano lid.
[ترجمه ترگمان]زانویش به تق‌تق تق of در جعبه پیانو ضربه می‌زد
[ترجمه گوگل]زانویش بالا و پایین کشید تا مترونوم را روی دیوار پیانو بگذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Is a knee jerk not voluntary?
[ترجمه ترگمان]زانوی knee داوطلبانه نیست؟
[ترجمه گوگل]آیا حرکات زانو داوطلبانه نیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The neurological examination disclosed absent knee jerk.
[ترجمه ترگمان]آزمایش عصبی از روی زانوش بلند شد
[ترجمه گوگل]معاينه عصب شناختي دشواري زانو را ديد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Look at all these knee jerk reactions which criticize the U. S. for "imposing" its values on China.
[ترجمه ترگمان]به تمام این واکنش‌های jerk که از U انتقاد می‌کنند نگاه کنید اس برای تحمیل ارزش‌های خود به چین
[ترجمه گوگل]به تمام این واکنش های حرکتی زانو نگاه کنید که از U S انتقاد می کند که ارزش های آن را در چین تحمیل می کند
...

معنی کلمه knee jerk به انگلیسی

knee jerk
• automatic, occurring without thought; of the reflex movement that occurs when struck below the kneecap
• if you have a knee-jerk reaction to something, you react in a very predictable way, often without thinking.
knee jerk reaction
• automatic reaction or response to something; reaction occurring without thought

knee jerk را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شیرین زمانی
(مجازی) ناخودآگاه
بدون تعمق و تفکر
حرکت غیر ارادی زانو (در اثر ضربه ی خفیف)
شیرین زمانی
(of a response) automatic and unthinking.
ناخودآگاه
محمود
بدون تامل، بی اراده، آنی
محمد نوری زاده
پابرهنه وسط بحث دویدن
محمدرضا آقاشاهی
با توجه به متن "عجولانه" ،"غیر ارادی" یا " ناگهانی" هم ترجمه بشه .
knee jerk reactions

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی knee jerk

کلمه : knee jerk
املای فارسی : کنی جرک
اشتباه تایپی : ندثث تثقن
عکس knee jerk : در گوگل

آیا معنی knee jerk مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )