برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

kick someone's butt

kick someone's butt را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهادر اسلامی
دهن کسی رو سرویس کردن یا کسی رو شکست دادن معمولا توی مسابقه


مثال :
I'll kick your butt if u talking to my girlfriend again
اگه یه بار دیگه با دوست دخترم حرف بزنی دهنتو سرویس می کنم .

@لَنگویچ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی kick someone's butt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )