برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1392 100 1

kick against the pricks

واژه kick against the pricks در جمله های نمونه

1. to kick against the pricks.
[ترجمه ترگمان]تا به اون pricks لگد بزنه
[ترجمه گوگل]برای ضربه زدن به مقعد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In appealing the case again, you will just be kicking against the pricks.
[ترجمه ترگمان]در صورت جذاب کردن دوباره، شما فقط بر روی pricks ضربه خواهید زد
[ترجمه گوگل]در مورد بازپرداخت پرونده، شما فقط می توانید در برابر جراحات ضربه بزنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Do not kick against the pricks.
[ترجمه ترگمان]به the لگد نزنید
[ترجمه گوگل]علیه pricks نپسندید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's hard for thee to kick against the pricks.
[ترجمه ترگمان]برای تو سخته که به the لگد بزنی
[ترجمه گوگل]این برای تو سخت است که در برابر نزاعها مقاومت کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه kick against the pricks به انگلیسی

kick against the pricks
• protest against things which are unpleasant

kick against the pricks را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح) : مشاجره و مبارزه با افرادی که در رأس قدرت یا نیرومندند (از نظر اجتماعی یا سیاسی)

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/kick-against-the-pricks

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی kick against the pricks مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )