برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1579 100 1
شبکه مترجمین ایران

kerogen


(کان شناسی) کروژن (ماده ی سخت قیردار که با گرم سازی از آن نفت به دست می آورند)

واژه kerogen در جمله های نمونه

1. Kerogen is the leftover material of sporopollen element and lignin in original bodies in different thermal metamorphic period and it is the original material of gas-oil formation.
[ترجمه ترگمان]kerogen ماده بازمانده عنصر sporopollen و لیگنین در بدن اصلی در دوره زمانی thermal مختلف است و ماده اصلی تشکیل نفت - گاز است
[ترجمه گوگل]Kerogen مواد ماندگار عنصر sporopollen و لیگنین در بدن های اصلی در دوره های مختلف متالورژی حرارتی است و این ماده اصلی تشکیل نفت گاز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The part of kerogen is composed of its physical and chemical characteristics, separating and study methods, and the part of petroleum composition is about organic ingredients and types of oil and gas.
[ترجمه ترگمان]بخشی از kerogen ترکیبی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آن، جداسازی و مطالعه روش‌ها و بخشی از ترکیب نفت در مورد مواد آلی و انواع نفت و گاز است
[ترجمه گوگل]بخشی از کروژن از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن، روش های جداسازی و مطالعه است و بخشی از ترکیب نفت شامل مواد تشکیل دهنده آلی و انواع نفت و گاز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The free radicals in kerogen of sedimentary organic matter can be easily determined by using the electron paramagnetic resonance(EPR) technique.
[ترجمه ترگمان]رادیکال‌های آزاد در kerogen ماده آلی رسوبی می‌تواند به راحتی با استفاده ...

معنی kerogen در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] کروژن موادی که حد واسط بین مواد آلی و نفت می باشد
[نفت] کروژن

kerogen را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی kerogen

کلمه : kerogen
املای فارسی : کروژن
اشتباه تایپی : نثقخلثد
عکس kerogen : در گوگل

آیا معنی kerogen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )