برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

kerfuffle

/kərˈfəfəl/ /kərˈfəfəl/

جنجال، شلوغ پلوغی، نابسامانی، الم شنگه

بررسی کلمه kerfuffle

اسم ( noun )
• : تعریف: (chiefly British; informal) a fuss, commotion, or agitated dispute.

- The director's sudden announcement of his resignation caused quite a kerfuffle in the office.
[ترجمه Motahhare] اعلام ناگهانی استعفای او توسط سرپرست باعث راه افتادن جنجال در دفتر کار شد .
|
[ترجمه ترگمان] اعلام ناگهانی استعفای او باعث شده بود که استعفای او به طور کامل در دفتر کار گذاشته شود
[ترجمه گوگل] اعلام ناگهانی مدیر او از استعفای وی، باعث شد که او در دفتر کمیته روابط عمومی شرکت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه kerfuffle در جمله های نمونه

1. There was a bit of a kerfuffle during the race when a dog impeded the leading runners.
[ترجمه ترگمان]در طول مسابقه، هنگامی که سگ سورتمه ران را سد می‌کرد، یک تکه نان خشک به چشم می‌خورد
[ترجمه گوگل]در طی مسابقه یک بیت از یک کرافتفلین وجود داشت که یک سگ مانع از دونده های پیشرو شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Her glasses were broken in the kerfuffle.
[ترجمه ترگمان]در ضمن عینکش به هم خورده بود
[ترجمه گوگل]عینک های او در کرافتفلد شکسته شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. What's all the kerfuffle about?
[ترجمه ترگمان]در ضمن به هم زدن چه خبره؟
[ترجمه گوگل]در مورد همه چيز چيست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. What's all the kerfuffle?
[ترجمه ترگمان]این kerfuffle دیگه چیه؟
[ترجمه گوگل]همه چی چیکار میکنی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

معنی کلمه kerfuffle به انگلیسی

kerfuffle
• commotion, disturbance
• a kerfuffle is a noisy and disorderly incident often resulting from an argument; an informal word.

kerfuffle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سرداری
جار و جنجال
های و هوی
رخساره محمدخانی
الم شنگه
What’s all the kerfuffle about
اون همه الم شنگه بخاطر چی بود؟
Ahoora
الم شنگه ، شلکغی ، هیاهو

? ​Why do you like this kerfuffle
چرا این شلوغی ( الم شنگه ) رو دوست داری ؟
مهدیه
بیشتر معنی حرف زدن همزمان چند نفر تویه دعوا یا بحث رو میده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی kerfuffle

کلمه : kerfuffle
املای فارسی : کرفوففل
اشتباه تایپی : نثقبعببمث
عکس kerfuffle : در گوگل

آیا معنی kerfuffle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )